Bialko C reakytwne CRP bialka

Stężenie białka C-reaktywnego (CRP) koreluje z ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Dotychczas nie przeprowadzono badań nad związkiem stężenia CRP z postępem zmian miażdżycowych, które nie dają jeszcze objawów klinicznych. Irene M. van der Meer z Erasmus Medical Center w Rotterdamie oraz współpracownicy postanowili zbadać, czy białko C-reaktywne może być wskaźnikiem rozwoju miażdżycy w różnych miejscach układu tętniczego.

Stężenie białka C-reaktywnego zmierzono w 773-osobowej, losowo dobranej grupie uczestników badania Rotterdam. Osoby te były w wieku 55 i więcej lat. Stopień zaawansowania miażdżycy mierzono w różnych częściach układu naczyniowego. Badanie powtórzono średnio po 6,5 roku. Wyniki skorygowano względem wieku, płci i palenia papierosów.

Ilorazy szans związane ze stężeniami CRP w najwyższym kwartylu w porównaniu z najniższym zwiększały się w zależności od postępu miażdżycy w tętnicy szyjnej (iloraz szans 1,9, 95% przedział ufności 1,1-3,3), w aorcie (iloraz szans 1,7, 95% przedział ufności 1,0-3,0) i w tętnicach kończyn dolnych (iloraz szans 1,9, 95% przedział ufności 1,0-3,7).

Zdaniem autorów, otrzymane wyniki dowodzą, że stężenie CRP może być wskaźnikiem rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach.

Be the first to comment on "Bialko C reakytwne CRP bialka"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*